Hotline: 0937 05 05 52 / 0971 27 27 63

CHÀ BÔNG CHAY ASAM

Giá: 125.000 đ

LẨU DÊ CHAY (2 người)

Giá: 95.000 đ

LẨU DÊ CHAY (4-5 người)

Giá: 175.000 đ

LẨU NẤM CHAY (4-5 người)

Giá: 175.000 đ

LẨU NẤM CHAY (2 người)

Giá: 95.000 đ

LẨU THÁI CHAY (2 người)

Giá: 95.000 đ

LẨU THÁI CHAY (4-5 người)

Giá: 175.000 đ

CÁ LÓC KHO SẢ CHAY

Giá: 59.000 đ

NHO XANH ÚC OLIVE GROVE

Giá: 1.100.000 đ

HOA ĐẬU BIẾC (ORGANIC)

Giá: 33.000 đ

CHANH MUỐI LÂU NĂM

Giá: 33.000 đ

THỊT KHO TÀU CHAY ASAM

Giá: 95.000 đ

PATE CHAY ASAM

Giá: 105.000 đ

CHẢ LỤA CHAY ASAM

Giá: 74.000 đ

CAM MỸ

Giá: 1.100.000 đ

TÁO ENVY MỸ (Size 28-32)

Giá: 1.500.000 đ

NHO NGÓN TAY NAM PHI

Giá: 650.000 đ